گروه گسترده تلگرام

قیمت تبلیغات گسترده در کانال های پربازدید تلگرام

به تدریج و با افزایش محبوبیت تلگرام و کانال های تلگرامی، تبلیغات در این رسانه محبوب افزایش یافت. کانال های تلگرامی مانند گیزمیز، بدندید و … که محتوای عمومی و سرگرمی داشتند بیشتر از سایر کانال ها مورد توجه قرار ادامه مطلب