۴ روش افزایش ممبر تلگرام

با توجه به محدودیت های اعمال شده در خصوص پیام رسان تلگرام مدتی کوتاه شاهد کاهش بازدید آن بودیم اما در حال حاضر با بازگشت دوباره کاربران و کنار رفتن پیام رسان های ایرانی همانند سروش و عدم استقبال کاربران ادامه مطلب