معیار رتبه بندی الکسا

معیار الکسا برای رتبه بندی سایتها چیست؟

رتبه بندی و تخمین ترافیک الکسا مبتنی بر رفتار کاربران در جستجو است که در پنل دیتای جهانی الکسا که نمونه ای از تمام کاربران اینترنت است، می باشد. رتبه بندی الکسا براساس دیتای ترافیک ایجاد شده توسط کاربران در ادامه مطلب