بازاریابی ویروسی (وایرال مارکتینگ) چیست؟

انتشار پیام تبلیغی یک شرکت با ترغیب مشتریان به معرفی آن به دوستان و آشنایان می‌تواند به طور چشمگیری افزایش یابد. در واقع شرکت از مشتریان خود برای انجام این کار استفاده می‌کند و مشتری با هر بار انتشار آن، ادامه مطلب