آیا شرکت یا موسسه ای تازه وارد هستید و به یک برنامه ریزی برای تبلیغات همه جانبه نیاز دارید؟

استارت آپ هستید و نیاز به تبلیغات با هزینه کم و ویروسی دارید؟

آیا تاکنون جایگاه خود را در میان رقبا ارزیابی کرده اید؟ می دانید برای هر مرحله از بازاریابی نیاز به استفاده از کدام استراتژی است؟